O co vlastně jde

Občanské sdružení Svata.net je nezisková organizace – provozovatel počítačové sítě, která slouží ke komunikaci mezi jednotlivými členy sdružení a k sdílení připojení do sítě Internet.

Cílem sdružení Svata.net je budovat a provozovat počítačovou síť komunitního charakteru za účelem vzájemného propojení jednotlivých členů sdružení, sdílení připojení do sítě Internet a propojení s dalšími sítěmi obdobného charakteru. Sdružení jako nezisková organizace investuje veškeré příjmy získané z členských příspěvků a případných dalších příjmů do rozšiřování sítě, zavádění nových služeb a zvyšování dostupné kapacity sítě i připojení do internetu.

Impulsem byla neutěšená situace ohledně možností připojení k síti Internet v obci Svatá. Druhým důvodem byla touha po vzájemném sdílení dat jednotlivých uživatelů. Vzhledem k předpokládanému většímu zájmu o připojení a diskusích s partnerskými sdruženími bylo založeno vlastní sdružení s orientací na obec Svatá a blízké okolí.

Sdružení Svata.net by nevzniklo bez pomoci partnerských sdružení a to konkrétně UNHfree.net a Chynava.net. Díky spolupráci s těmito sdruženími a společnému využívání přípojky do sítě Internet, sdružení Svata.net dostalo do vínku nízké náklady na připojení do sítě Internet (ve vztahu na jednoho člena) při vysoké kvalitě tohoto připojení. Postupem času došlo v rámci rozšiřování sítě Svata.net k osamostatnění a ke zřízení vlastní přípojky do sítě Internet na Berounské rozvodně. Tato je do sítě Svata.net připojena dvěma nezávislými spoji, což současně s kruhovou topologií sítě zaručuje vysokou spolehlivost připojení s k síti Internet. Propojení se sítí Chynava.net zůstalo zachováno. čímž je zároveň realizováno propojení s ostatními počítačovými sítěmi komunitního charakteru kupříkladu UNHfree.net, klfree.net, czfree.net a další.

Jako síť sdružení Svata.net je chápáno veškeré technické a softwarové vybavení sloužící k datovému propojení počítačů jednotlivých členů, k připojení do sítě Internet jakož i k propojení s dalšími sítěmi obdobného charakteru. Tato síť je dále označována i jako síť Svata.net. V současnosti je budována primárně na bezdrátové technologii známé pod zkratkou WiFi. Základ sítě tvoří Přístupové body (tzv. AP) v pásmu 2,4GHz a 5GHz. Ty jsou pak mezi sebou propojeny linkovými spoji v pásmech 2,4GHz, 5GHz a 10,5GHz. Na každém AP je umístěn router (směrovač), který se stará o potřebné směrování provozu dle použitého adresního plánu sítě. Linkové spoje přenášející provoz pro více AP či více sítí, či jsou důležité pro připojení k síti Internet či ostatním sítím, jsou považovány za “páteř” sítě a jsou tedy nazývané páteřní spoje. V rámci členských připojení je používáno standardizované instalace zařízení WiFi v pásmu 2,4GHz a 5GHz dle technických pravidel sdružení. Tato koordinace způsobu připojení členů do sítě je nutná kvůli stabilitě a propustnosti sítě. Členskou přípojku si člen buduje a provozuje sám (či členem objednaná odborná firma), od sdružení může očekávat znalosti, zkušenosti, pomoc s nastavením a řešením problémů.